TO BE NUMBER ONE KAMPHAENG PHET

รวมรูปภาพ

องค์ประธานโครงการฯ

TO BE KPP Innovation Hub

ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกำแพงเพชร

การประกวด

รวบรวมไว้ที่นี่ !

กิจกรรม

ทูบีนัมเบอร์วัน แคมป์

ศูนย์เพื่อนใจ

ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งเรียนรู้

ต้นแบบภาคเหนือ


วีดีโอกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม
18 พฤษจิกายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ณ ห้างสรรพสิน

18 พฤศจิกายน 2561

จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOLและTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี 2562

26 กรกฎาคม 2561

Present TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561

6 พฤศจิกายน 2560

นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2566

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และนางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจตัวแทนเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

11 มกราคม 2566

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

1 มีนาคม 2566

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี มอบเกียรติบัตรแก่อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอ TO BE NUMBER ONE ไทรงาม ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบ่อแก้ว ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

10 กุมภาพันธ์ 2566

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางรัชนี ปิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประเภทจังหวัด ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชรในประเภทต่างๆ ประกอบด้วยจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร อำเภอ TO BE NUMBER ONE จำนวน 3 อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร 18 ชมรม


สามารถติดต่อเราได้ที่ :

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000


โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com


สถิติผู้เข้าชม
website counter