สถานการณ์โรคโควิด-19 กำแพงเพชร
ข้อมูล ณ 07-03-2564, 16:22:44 น.

ผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ไม่พบผู้ป่วยใหม่มาแล้ว 76 วัน
2 สะสม
0 กำลังรักษา
2 รักษาหาย
การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งหมด
565
ครบกำหนด563
เฝ้าระวัง2
ส่งตรวจวันนี้0
PUI
226
ครบกำหนด224
เฝ้าระวัง2
ตรวจวันนี้0
Case Contact
0
ครบกำหนด0
เฝ้าระวัง0
ตรวจวันนี้0
Pre Operative
2
ครบกำหนด2
เฝ้าระวัง0
ตรวจวันนี้0
Active Case Finding
42
ครบกำหนด42
เฝ้าระวัง0
ตรวจวันนี้0
Sentinel Sur (คนไทย)
1
ครบกำหนด1
เฝ้าระวัง0
ตรวจวันนี้0
Sentinel Sur (ต่างด้าว)
294
ครบกำหนด294
เฝ้าระวัง0
ตรวจวันนี้0
การเฝ้าระวังคนเดินทางกลับจาก State/Local Quarantine
ทั้งหมด
374
ครบกำหนด363
เฝ้าระวัง11
กลับวันนี้0
STATE QRT
330
ครบกำหนด319
เฝ้าระวัง11
กลับวันนี้0
LOCAL QRT
44
ครบกำหนด44
เฝ้าระวัง0
กลับวันนี้0
การเฝ้าระวังคนเดินทางกลับภูมิลำเนา
ทั้งหมด
37,402
ครบกำหนด36,535
เฝ้าระวัง867
เข้าพื้นที่วันนี้26
จังหวัดเสี่ยง
544
ครบกำหนด494
เฝ้าระวัง50
เข้าพื้นที่วันนี้3
จังหวัดเฝ้าระวัง
20,915
ครบกำหนด20,436
เฝ้าระวัง479
เข้าพื้นที่วันนี้17
จังหวัดอื่นๆ
15,942
 
 
เข้าพื้นที่วันนี้6
กำลังประมวลผล

รอสักครู่